Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Barometer

Refresher voor FI(S) bij de NIJAC op 21-5-2023

Op 21-5-2023 wordt er door de Nijac een Refresher voor FI(S) georganiseerd. Het programma duurt van 9:00 tot 16:30. Locatie Nijac, Malden.

 

Meer informatie en aanmelden bij: Johan Hamelink - fam.jhamelink@gmail.com

Presentaties HOT / FIE conferentie zaterdag 11 maart 2023

Directe link naar de gedeelde Google-Drive map: KLIK

Notulen van deze conferentie: KLIK

HOT / FIE conferentie op 11 maart 2023

De HOT / FIE conferentie zal dit jaar gehouden worden op zaterdag 11 maart 2023. Locatie: KNVvL in Woerden.

 

(let op: dit is een gewijzigde datum)

EASA opleiding examinator FE(S)

Het is vanaf nu mogelijk om een opleiding tot EASA examinator zweefvliegen te volgen. Daartoe heeft de Commissie Instructie Zweefvliegen(CIZ) een trainingsprogramma ontwikkeld dat door ILT is goedgekeurd. De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. DTO’s kunnen, als zij aan de voorwaarden voldoen, deze opleiding declareren bij ILT. Dat betreft dan de praktijkopleiding. Voor meer details zie het TP FE(S) op de site van de CIZ.

 

Namens de CIZ

Victor Telkamp

 


 

Theorie deel opleiding examinator

Op zaterdag 15 april 2023 wordt in Woerden door ILT een Initial Examinator Course voor FE(S) georganiseerd. (maximaal 15 deelnemers) Deze cursus is het theorie deel van de opleiding tot examinator, en wordt door ILT verzorgd. Het praktijkdeel wordt een DTO verzorgd. Bij te weinig deelnemers gaat de cursus niet door, of wordt samengevoegd met de refresher course.

 

Aanmelding kan per e-mail bij postvakexaminatoren@ilent.nl

Vermeld alstublieft:

- volledige naam en geboortedatum en
- Initial examinator course FE(S) 15 april 2023

 

Praktijk deel opleiding examinator

De CIZ organiseert dit voorjaar, naar behoefte, de praktijkopleiding bij de GeZC op Terlet, onder de vlag van de g-DTO. Een datum is nog niet bepaald.
Afhankelijk van de behoefte zal worden bepaald welke modules deze keer worden aangeboden.
Om aan de praktijk opleiding te kunnen deelnemen dient men wel de Initial Examiner Course FE(S) van ILT gevolgd te hebben.

Opgave kan bij de secretaris van de CIZ, als men aan de voorwaarden uit het TP voldoet: secretaris.ciz@zweefvliegen.org.

 

Update overgang SFCL - juli 2022

Aan: Chef-instructeurs/Head of Trainingen, secretarissen Nederlandse zweefvliegclubs, FIE, ABZ KNVvL

Onderwerp:Update overgang SFCL.

Datum: 4 juli 2022


Geachte chef-instructeur c.q. Head of Training en secretaris,

 

Terugkijkend kunnen we gelukkig constateren dat bij de overgang naar de SFCL vanaf april 2020 zich geen grote knelpunten hebben voorgedaan. Middels deze brief willen we u echter graag informeren over een aantal aspecten daarvan die thans nog spelen, en verzoeken u daar waar nodig deze informatie te delen bij de relevante personen binnen uw vereniging.

 

Klik op "Lees meer"