Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Barometer

Commissie Instructie Zweefvliegen

Samenstelling Commissie Instructie Zweefvliegen(CIZ):

  • ♦ Joris Umbach (voorzitter)
  • Vacant (secretaris)
  • ♦ Eddy Schuitema
  • ♦ Victor Telkamp
  • ♦ Rob Imhoff (coordinatie FI theorie examens)
  • Contactformulier (Commissie Instructie)

De CIZ verzorgt de jaarlijkse conferentie van:

  • ♦ De Chef-instructeurs en de Landelijke FIE's

De CIZ is bezig met de totstandkoming, herziening of het herdrukken van de volgende publicaties:

  • ♦ Trainingsprogramma's t.b.v. DTO opleidingen
  • ♦ Vaststellen / aanpassen theoriestof voor examens onder EASA.